Право на отказ

Продукти подлежащи на връщане към Продавача са тези:
– които са в оригиналния си вид, опаковка и качество
– не са преминали никаква обработка (пране, гладене, рязане и други действия
нарушаващи целостта им , както и премахване на етикети)
– не са замърсени, повредени или използвани; със следи от козметични продукти.
Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките,
причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството,
характеристиките и доброто им функциониране
Купувачът има право да върне стоката
– не по-късно от 14 – дневния срок, от датата на получаване на Поръчката,
определен в Закона за защита на потребителите, като ни уведомите по имейл и изпратите
стоката:
– придружена от товарителница “Пощенски паричен превод”, в изряден търговски
вид
– с попълнена бланка/формуляр за връщане на продукт, която може да изтеглите от
ТУК
Ако състоянието, в което ни връщате Продукта не отговаря на горепосочените
условия, ние ще Ви го върнем, като разходите за това ще са за ваша сметка, а сумата, с която
сте го закупили става невъзвръщаема.
Адрес за връщане :гр. Варна; БОРАССА ООД, 0897592090; офис на куриерска
фирма Спиди гр. Варна, ул. ген.Паренсов 8
Възстановяването на заплатената от купувача сума се извършва в 14
(четиринадесет) дневен срок, считано от датата на получаване на върнатата стока
към продавача.
Възстановяване на заплатена сума става само по банков път по банковата сметка,
която сте посочили във формуляра за връщане на продукти.
Всички транспортни разходи по връщане на Продукта са за сметка на купувача.
Стока изпратена с Наложен Платеж не се приема.
Рекламации
Рекламации могат да бъдат предявени в случай на:
– констатирани производствени дефекти на стоката
– изпратена грешна стока, различна от поръчаната
– констатирани липси на части от стоката
– несъответствие с обявения размер
Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз
основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера при доставка на
стоката.
Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл адрес.
Срокът, в който Потребителите могат да се възползвате от връщане е 14 (четиринадесет) дни
след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да
изпрати съответната стока/стоки към Доставчика, следва първо да се свърже с нас . При
предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на
заплатената сума, , за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията
и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с ненарушен
търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без
странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва да е
обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика.
Към пратката трябва да бъдат приложени: товарителница “Пощенски паричен превод” и
Формуляр за връщане, Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от ТУК.
В случаите на рекламация Продавачът поема за негова сметка стойността на
куриерските услуги. Рекламации се приемат по реда описан в чл.122 и следващите от ЗЗП.
Адрес за връщане :гр. Варна; БОРАССА ООД, 0897592090; офис на куриерска
фирма Спиди гр. Варна, ул. ген.Паренсов 8
Възстановяването на заплатената от купувача сума се извършва в 14
(четиринадесет) дневен срок, считано от датата на получаване на върнатата стока към
продавача.
Възстановяване на заплатена сума става само по банков път по банковата сметка,
която сте посочили във формуляра за връщане на продукти.
Комисия За Защита на Потребителите https://www.kzp.bg/
Адрес на Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите
със седалище град София
пл. Славейков 4 А
София, 1000
България